COLABORADORS

Construcció sostenible?

Un edifici sostenible és aquell en el qual es maximitza la funció social, econòmica i ambiental.

El concepte de desenvolupament sostenible es basa en tres principis:


 • L'anàlisi del cicle de vida dels materials.
 • El desenvolupament de l'ús dels matèries primeres i energies renovables.
 • La reducció de les quantitats de materials i energies utilitzats en l'extracció de recursos naturals, la seva explotació i la destrucció o el reciclatge dels residus.

A la societat actual patim les conseqüències de l’abús consumista sense mesura de les darreres generacions. En l'àmbit de la construcció també hi podem trobar molts exemples. Amb l'excusa de la recerca d'una millor qualitat de vida, s'han substituït els criteris de sostenibilitat, curosos amb l'entorn, per estàndards estrictament econòmics i de rendibilitat immediata.

Els nostres avantpassats aprofitaven els recursos dels quals disposaven al seu entorn per a construir i viure a les seves llars:


 • Utilitzant els materials de l’entorn pròxim a les construccions.
 • Buscant l'orientació idònia dels edificis.
 • Aprofitant l’aigua, recollint-la, emmagatzemant-la i fent-ne un ús racional.
 • Adaptant-se a les estacions i consumint aliments estacionals.
 • Aprofitant les hores de llum de dia.
 • Fent construccions adaptades al medi.

Diferents circumstàncies han fet que aquesta manera de viure hagi fet un canvi cap a un creixement frenètic:

 • El creixement de població, l’agrupament de la població en nuclis urbans sense criteris d'ordenació sostenibles.
 • Hem fet construccions sense tenir en compte a les persones que han de viure dins i a l’entorn, i els efectes que podrien tenir al medi.
 • La tecnologia, els materials, els sistemes constructius, etc... han facilitat el creixement constructiu.
 • La dèria per a aconseguir diners i/o propietats amb facilitat ha donat l’impuls a la bogeria inversora.

Ara ens trobem amb habitatges incòmodes en edificis massificats i en un entorn poc agradable. L'energia de la qual disposem sembla que pot tenir un final i hem de cercar i utilitzar recursos alternatius. La nova normativa, el Codi tècnic de la edificació, contempla i obliga a fer edificis i instal·lacions en els quals s’ha de tenir en compte l’estalvi d’energies.

Els edificis construïts amb criteris de sostenibilitat no són la solució total al problema, les persones que utilitzen aquests edificis han de tenir un comportament sostenible en el dia a dia, com feien els nostres avantpassats. L'actual crisi econòmica, atribuïda al "totxo" ens ha de fer reflexionar sobre la necessitat de pensar en construccions amb criteris de salut, d'estalvi econòmic, d'eficiència energètica i de sentit comú. En definitiva, en una construcció sostenible.